แบ่งมิติการมองสุขภาพเป็น 4 มิติ และอธิบายความหมายในแต่ละมิติ ดังนี้

  1. สุขภาพที่สมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค
    ไม่ พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จำเป็นพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ คําว่ากายในที่นี้หมายรวมถึง ทางกายภาพด้วย ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ คุณสามารถดูคลิปโป๊แล้วช่วยตัวเองได้โดยไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเกินไป หรือในบางครั้งที่มีเซ็กส์ก็ไม่จำเป็นต้องดูคลิปโป๊เพื่อกระตุ้น
  2. สุขภาพที่สมบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มีความเมตตา สัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงลดความเป็นแก่ตัวลงไปด้วย เพราะตราบใดที่ยัง มีความเห็นแก่ตัว ก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางจิตไม่ได้ บางครั้งหลายๆคนก็สามารถทำให้จิตใจสงบได้ด้วยการเปิดคลิปโป๊แล้วระบายอารมณ์ผ่านการช่วยตัวเอง มันอาจจะดูไม่เข้ากันเลย แต่มีผลวิจัยว่าคลิปโป๊สามารถช่วยให้คุณเครียดน้อยลงจริงๆ และทำให้สมองปลอดโปร่งมากขึ้น
  3. สุขภาพที่สมบูรณ์ทางสังคม หมายถึง มีการอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
    สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภารดรภาพ มีสันติภาพ มีความเป็นประชาสังคม มีระบบการบริการ ที่ดี และระบบบริการเป็นกิจกรรมทางสังคม สามารถสร้างสังคมที่ดีได้ด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพบเจอกับสิ่งต่างๆในสังคม คุณสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อคนอื่นๆในสังคม
  4. สุขภาพที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาพที่เกิดขึ้นเมื่อทำความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มี คุณค่าอันสูงส่ง เช่น การเสียสละ มีเมตตากรุณา เป็นต้น ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นความสุขที่ไม่ละคนอยู่กับ ความเห็นแก่ตัว แต่เป็นสุขภาพที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์หลุดพ้นจากความมีตัวตน (Self-Transcending)
    จึงมีอิสรภาพ มีความผ่อนคลายอย่างยิ่ง เบาสบายซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม ลองพิจารณาง่ายๆว่า คุณสามารถดูคลิปโป๊ได้ตามที่ต้องการและไม่มีความรู้สึกผิดใดๆ นั่นคือคุณออกจากกรอบสังคมเดิมๆแล้ว แต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าการกระทำบางอย่างมีกรอบของศีลธรรมเข้ามาเป็นตัวกั้น คุณอาจจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับความถูกต้องและความดีงาม เนื่องจากบางคนอยู่ในภาวะหลงผิด คือเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองทำถูกต้องแล้ว ซึ่งในสังคมทั่วไปมันกลายเป็นเรื่องที่ผิด แต่เรื่องเหล่านี้มันเกิดจากสารในสมองเป็นส่วนใหญ่